Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten zijn voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van White Collar Boxing Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Geen enkele reproductie van welk deel van de website mag worden (door)verkocht en/of verspreid voor commerciële doeleinden en/of worden veranderd en/of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie. Hetzij in de vorm van een afdruk, in elektronische vorm met inbegrip van het versturen ervan naar een andere website. Het opnemen hiervan in een andere website of het koppelen van andere websites aan deze website, tenzij hiertoe vooraf uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend. Alle merken die afgebeeld staan op deze website zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door White Collar Boxing Nederland, de verkopers en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze website is strikt verboden, tenzij wij of de verkoper hiertoe vooraf onze of de verkoper zijn/haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hebben verleend.

Copyright © 2014. Alle rechten voorbehouden.
Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten zijn voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van White Collar Boxing Nederland en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Geen enkele reproductie van welk deel van de website mag worden (door)verkocht en/of verspreid voor commerciële doeleinden en/of worden veranderd en/of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie. Hetzij in de vorm van een afdruk, in elektronische vorm met inbegrip van het versturen ervan naar een andere website. Het opnemen hiervan in een andere website of het koppelen van andere websites aan deze website, tenzij hiertoe vooraf uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend. Alle merken die afgebeeld staan op deze website zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door White Collar Boxing Nederland, de verkopers en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze website is strikt verboden, tenzij wij of de verkoper hiertoe vooraf onze of de verkoper zijn/haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hebben verleend.

Copyright © 2014. Alle rechten voorbehouden.